Én, Cs. Szabó Zsuzsanna,
amikor az orvosok sorába lépek,
becsületemre esküszöm,
hogy tehetségemet és tudásomat,
az emberiség javára fordítom.
A Szegedi Tudományegyetem iránt
tisztelettel viseltetem.

Azokat,
akik engem az orvosi tudományra megtanítottak,
mestereimnek tekintem,
irántuk mindenkor hálát és tiszteletet tanúsítok.

Orvosi tudomásomat és tapasztalataimat
a jövendő orvosnemzedékeknek továbbadom.
Ismereteimet állandóan gyarapítom
és azon leszek,
hogy az orvosi tudományt fejlesszem.
Hivatásomat lelkiismeretesen gyakorolom.

Fogadom, hogy orvosi tudásomat
az egészség megőrzésére és a betegek javára fordítom.
A betegek gyógykezelésében meggyőződésem
és tudásom szerint
csak azt alkalmazom és tanácsolom,
ami a javukra válik
és óvni fogom őket
az egészségre káros
és ártalmas hatásoktól.

Akár az orvosi szolgálat közben,
akár azon kívül
bármely titkot megtudok embertársaimról,
azt – hacsak törvény nem követeli –
senkinek fel nem fedem.
A beteggel,
illetve ha a beteg érdeke úgy kívánja, hozzátartozóival,
időben és kíméletesen közlöm
betegségének természetét
és a gyógykezelés módjait.
Orvosi bizonyítványt
csak igaz meggyőződésem szerint adok ki.

A betegek, orvostársaim
és a társadalom egésze iránt
a doktori címhez méltó magatartást tanúsítok,
az orvosi hivatás becsületét
és nemes hagyományait megőrzöm.
Társadalmi, politikai,
nemzeti, faji és vallási akadályok
nem állhatják útját hivatásom teljesítésének.

Ezt az esküt ünnepélyesen,
szabad akarattal teszem.

Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna

Önéletrajz

Nevem Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna. 1969. november 24-én születtem Szegeden. Szüleim Dr. Cs. Szabó András és Dr. Hamar Judit, mindketten háziorvos főorvosok, jelenleg nyugdíjasok. Iskoláimat Szegeden végeztem. A Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségiztem 1998-ban, kitűnő eredménnyel, Radnóti-emlékéremmel.

A gyógyítás iránti elkötelezettségem szüleim példája nyomán már fiatal koromban kialakult, így döntöttem az orvosi hivatás mellett.  A Gimnázium elvégzése után a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára nyertem felvételt, ahol 1994-ben szereztem orvosi diplomát, summa cum laude eredménnyel. Nyelvvizsgát német és angol nyelvből tettem.

Szakmai gyakorlataimat német nyelvterületen végeztem. Első szakvizsgámat 2000-ben tettem háziorvostanból a SZTE-n, másodikat 2006-ban sportorvostanból a SOTE-n, a harmadikat 2008-ban foglalkozás-orvostanból, negyediket egészségbiztosítás szakterületből a Szegedi Tudományegyetemen.  Mind a négy szakvizsgámat kiváló minősítéssel végeztem.
2004 óta a Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézetének külső oktatója vagyok, orvos-beteg kommunikációt és etikát oktatok, valamint a SZTE Családorvosi Intézetének szintén oktatója, mentora vagyok. Rendszeres oktatói munkát végzek az orvostanhallgatók, rezidensek, orvosok, mentorok és laikusok körében, számos előadást tartok és tréningeket vezetek országszerte. Az oktatói csoporton belül kiemelten orvosetikai és orvosjogi kérdésekkel foglalkozom.

Kutató munkát is folytatok, PhD munkám folyamatban van. Orvosi lapokban több cikkem jelent már meg. Good Clinical Practice tréninget 2006-ban végeztem.
1998 óta vállalkozóként dolgozom háziorvosi praxisban Hódmezővásárhelyen, az Agyag utcai Háziorvosi Rendelőben, ugyanitt üzemorvosi, sportorvosi rendelésem is van. A Sportkórház alkalmazottjaként 10 éve sportorvosi szakrendelést vezetek a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórházban, ennek során évente több ezer sportoló rendszeres vizsgálata, versenyengedélyeinek kiadása a feladatom, és csapatorvosi tevékenységet is végzek.

Az akadémiai orvoslás magas szintű művelése mellett elkötelezett híve vagyok a holisztikus gyógymódoknak is. Szakmai munkám során kiemelt figyelmet fordítok az orvos-beteg kommunikációra és a jó orvos-beteg kapcsolatra, nagy hangsúlyt fektetek a minőségi betegellátásra. 
 
2020-tól Csongrád-Csanád megyei kollegiális szakmai vezető főorvos lettem, feladatom megyénkben a háziorvosok képviselete helyi és országos szinten.

A legfontosabb értéknek az életben a hitet és a szeretetet tartom, mindennél fontosabb számomra a családom. Elkötelezetten szeretem a munkámat, a hivatásomat. Életcélom az embereken való segítés. Jelmondatom: Salus aegroti suprema lex! A beteg üdve a legfőbb törvény! (Hippokratész)

Diploma, szakvizsgák:

 • Általános orvosi diploma: 1994. SZOTE (summa cum laude)
 • Háziorvostan szakvizsga: 2000. SZOTE (kiválóan megfelelt)
 • Sportorvostan szakvizsga: 2006. SOTE (kiválóan megfelelt)
 • Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakvizsga 2008. SZTE (kiválóan megfelelt)
 • Egészségbiztosítás szakvizsga: 2018 SZTE (kiválóan megfelelt)
 • Good Clinical Practice Course 2006.
 • Homeopátiás vizsga:
  • CEDH 2002.
  • MHOE alapvizsga: 2005. január
  • MHOE záróvizsga: 2005. november
 • Klinikai homeopátia egyetemi vizsga POTE 2009.
 • Klasszikus homeopátia egyetemi vizsga POTE 2009.
 • European Diploma for Homeopathy 2008.
 • Általános természetgyógyászat vizsga: ETI 2006.
 • Fitoterápia vizsga: ETI 2007.
 • Címzetes főorvosi kinevezésemet 2014-ben kaptam.
 • 2020 júniustól Csongrád-Csanád megyei háziorvosi kollegiális szakmai vezető főorvos

Néhány publikációim:

Háziorvos Továbbképző Szemle, 2013. XVIII. évfolyam
– Supplementum B: Mikroelemek és hiánybetegségek  CS. SZABÓ ZSUZSANNA DR.
– Növényi szterinek szerepe a koleszterinszint csökkentésében  CS. SZABÓ ZSUZSANNA DR.
– Probiotikumok medicinális alkalmazása CS. SZABÓ ZSUZSANNA DR.
A D-vitamin megújult tudományos megítélése  CS. SZABÓ ZSUZSANNA DR.

Pharma és Flóra 2012. március, Gyógyszerészek Lapja, 2012.1. szám: 
Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna: Növényi szterinek szerepe a koleszterinszint csökkentésében

Gyógyszerészek Lapja 2012.1. szám: 
Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna: Probiotikumok medicinális alkalmazása

Pharma és Flóra 2010. márc.
Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna: Fitoterápia a háziorvosi gyakorlatban: alternatíva, kiegészítő kezelés vagy fölösleges rizikó?

Magyar Családorvosok Lapja 2020/2:
A cink, az „immunrendszer kapuőre”