Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat

Érvényesség:

I-es csoport:

50 évig: max. 10 év
50-60 év: max. 5 év
60-70 év: max. 3 év
70-től: max. 2 év


II-es csoport(hivatásos):

50 évig: max. 5 év
50-60 év: max. 3 év

60-70 év: max. 2 év

70 évtől: max. 1 év

Térítési díjak

50 évig: 7200 Ft                 

60 évig: 4800 Ft               
70 évig: 2500 Ft               
70 felett: 1700 Ft    

Orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés

Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor: 7 200 Ft

Lőfegyver

Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartására való orvosi alkalmassági vizsgálata megegyezik a gépjárművezetői (I csoport) alkalmassági vizsgálat tételeivel. A két vizsgálat egyidejűleg is elvégezhető és ez esetben csak egyszer kell megfizetni a korcsoportnak megfelelő térítési díjat

A foglalkoztathatóság szakvéleményezése:

a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1 900 Ft/fő/eset
b) az a) pontban nem említett esetben 3 300 Ft/fő/eset Nem kötelező védőoltások beadása (kivéve a térítésmentes védőoltások beadását): 2000 Ft