Üzemorvosként célom a munkahelyi egészség és a munkahigiénés biztonság megőrzése. Büszke vagyok rá, hogy számos vállalat és üzem, több szolgáltató cég vezetője és dolgozója engem választott üzemorvosuknak. Hódmezővásárhelyen, rugalmas rendelési időben várom a dolgozókat foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra.  Nagyobb üzemek telephelyein helyszíni vizsgálatot tartunk, részt veszünk a munkahigiénés feladatok végzésében, együttműködünk a munkavédelmi szakszolgálattal.

A vizsgálatra, szerződéskötésre való bejelentkezést telefonon vagy e-mailen várjuk. Amennyiben e-mailen jelentkeznek vizsgálatra, kérünk szépen telefonos elérhetőséget is megadni.

Rendelési idő: hétfőn és szerdán 13-15 óra, kedden és csütörtökön 8-9 óra.

Telephelyre kiszállás kizárólag előzetes megbeszélés alapján, nagyobb munkavállalói létszám esetén lehetséges.

Foglalkozás-egészségügyi szakorvos: Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló, asszisztens: Bányai Katalin
Előjegyzési telefonszám: 30/6687358 (8-16 óráig)

E-mail cím: csszabodoktornouzem@gmail.com

A rendelésen történő megjelenés kizárólag előzetes időpontos egyeztetéssel lehetséges.

A rendelő címe: 6800 Hódmezővásárhely, Agyag utca 11.

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra munkáltató által kiállított beutalóval szükséges jönni.

1993. évi XCIII. törvény (58.§) értelmében minden szervezett munkavállalás keretében alkalmazott munkavállaló részére (1 fő esetén is) a munkáltató köteles foglalkozás-egészségügyi ellátást biztosítani.
Négyféle alkalmassági vizsgálatot különböztetünk meg az elvégzésük esedékessége szerint:
– előzetesamit a munkavállaló alkalmazásba lépése előtt szükséges elvégezni
– időszakos, amit általában évente, a felülvizsgálatkor kell elvégezni
– soron kívüli amit a munkáltató rendel el saját megítélése szerint, ill. jogszabályban rögzített esetekben kötelező elvégeztetése
– záró, amit pl. rákkeltő anyagokkal, vagy ionizáló sugárzásnak kitett helyen, illetve korkedvezményes nyugdíjra jogosító munkakörben dolgozó munkavállalóknál mindenképpen szükséges elvégezni a dolgozó kilépésekor.

Az alkalmassági vizsgálatokat a telephelyeken helyben, illetve rendelőnkben biztosítjuk. Az alapszolgáltatás keretében elvégezzük a 27/1995 NM rendelet 4.§-ában felsorolt összes orvosi tevékenységet, valamint teljesítjük szerződő partnereink egyedi kívánságait is, pl. „manager” szűrés, targonca és gépkezelői engedélyek stb.
 
Elvégezzük a:
– Munkaköri alkalmassági vizsgálatot (előzetes, időszakos, soron kívüli)
– Foglalkozási betegségek kivizsgálását;
– A munkakörhöz kötött védőoltások beadását;
– A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát;
– Tanácsadást az egyéni védőeszközök használatához;
– Munkavállalók részére tanácsadást a munkakörülmények veszélyforrásairól;
– Az esedékessé váló szűrővizsgálatokat; (illetve elvégeztetésére (pl. tüdőszűrés) felhívjuk a figyelmet).
– Közreműködünk a munkahelyi veszélyforrások, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók felkészítésében és a rehabilitációs tervek kidolgozásában;
– Érvényesítjük a munkavállalók gépjárművezetői engedélyét, beleértve a hivatásos (2. csoport) jogosítványokat is;
– Teljesítjük az esetleges receptigényeket.

A munkaköri alkalmassági vizsgálatba mindenképpen tartozik egy általános belgyógyászati vizsgálat, melynek része a dolgozó fizikális vizsgálata, vérnyomás mérése, látásszűrése (táblaolvasással), kérdőíves kikérdezése a betegségeiről, illetve általános személyi higiénés vizsgálat.
Amennyiben van a cégnek kockázatbecslése, az abban a munkavédelmi szakember által előírt veszélyforrásokra odafigyelve végzünk szükség esetén további vizsgálatokat.
Amennyiben nincsen a cégnek kockázatbecslése, külön megállapodás alapján segítséget nyújtunk annak elkészítésében.
Szolgáltatásaink díjszabásának alapjául a mindenkori jogszabályi és MOK (Magyar Orvosi Kamara) ajánlásokat vesszük figyelembe, melyeket természetesen egyedi megállapodásaink alapján alakítunk partnereink igényeihez.

A tevékenységek foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolása:

4. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez
A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása

“A” foglalkozás-egészségi osztály

gazdasági tevékenységekágazati számjelek
1. Bányászat C 10-14
2. Kohászat D 27

munkavállalói, akik az “A” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
3. Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:
3.1. rákkeltőkkel exponáltak,
3.2. sugárzó anyagokkal,
3.3. ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,
3.4. állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,
3.5. korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,
3.6. munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,
3.7. a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók,
függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

“B” foglalkozás-egészségi osztály

gazdasági tevékenységekágazati számjelek
1.Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás
A 01-02
2.ÉpítőiparF 45
3.Élelmiszerek és italok gyártásaD 15
4.Dohánytermékek gyártásaD 16
5.Textíliák gyártásaD 17
6.Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés
D 18
7.Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása
D 19
8.FafeldolgozásD 20
9.Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártásD 23
10.Vegyi alapanyagok és termékek gyártása
D 24
11.Gumi és műanyag termékek gyártásaD 25
12.Nemfém ásványi termékek gyártásaD 26
13.Nyersanyag visszanyerése hulladékbólD 37
14.Szárazföldi és csővezetékes szállításI 60
15.Vízi szállítás161
16.Légi szállításI 62
17.BútorgyártásD 361
18.Egészségügyi és szociális ellátásN 85
19.Állategészségügyi tevékenységN 852
20.Nyomdaipari termékek gyártásaD 2221

 fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a “B” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.


“C” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az “A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat
1. ipari,
2. szolgáltató,
3. kutató,
4. számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos
fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a “C” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.


“D” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a
1. kutatás-szervezési,
2. kulturális,
3. oktatási,
4. egyéb adminisztratív
tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az “A”, a “B” és a “C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.